Alles over krediet en geld lenen

Rentepercentages en hun invloed

in News

Rente die betaald moet worden om geld te lenen ligt overal op een ander niveau. In Nederland en andere Europese landen is de rente heel laag, maar in sommige landen is hij juist heel hoog. Dit kan verschillende effecten opleveren.

Goedkoop geld, schuldfinanciering en overnames

Zo is in het eerste kwartaal van dit jaar de schuldfinanciering enorm gestegen. Maar liefst 34 miljard euro werd hierin gestoken. Schuldfinanciering houdt in dat marktpartijen leningen aflossen en dit financieren met geld dat tegen een lagere rente kan worden geleend. Sinds het begin van de economische crisis werd dit niveau van schuldfinanciering niet meer bereikt. Het totale niveau van de aangetrokken leningen ligt 20 miljard euro hoger dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Bovendien werd het geld toen veel meer gebruikt voor het financieren van overnames door bedrijven. Door het goedkope geld is de prijs van de over te nemen bedrijven omhoog geschoten. Bovendien is door het grote aantal verkiezingen in Europa de politieke stabiliteit enigszins in het geding. Vanwege deze redenen wordt er nu minder in overnames geïnvesteerd.

Nederlandse melkveehouders profiteren

Ook de boerenbedrijven profiteren mee van de lage rentestand. Zo betalen melkveehouders in Nederland slechts 3 procent rente. Ook in Frankrijk en Denemarken ligt dit percentage zo laag. In andere Europese landen varieert het rentepercentage tussen de 5 en 8 procent. Wél ligt in een land als Ierland het te lenen bedrag per koe ongeveer negen keer zo laag. In landen als Australië en Nieuw-Zeeland ligt de rente twee keer zo hoog als in Nederland. Het benodigde geld per koe ligt respectievelijk circa drie en twee keer zo laag als in Nederland. De rentepercentages in Argentinië springen echt uit de band. Maar liefst 18 procent rente betalen de melkveehouders daar. Dit hoge rentepercentage zorgt ervoor dat deze melkveehouders nauwelijks geld lenen. Hierdoor worden hun bedrijven flink geremd in de groei.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *