Alles over krediet en geld lenen

Ook landen lenen geld

in News

Niet alleen particulieren en bedrijven lenen geld, ook landen voelen geregeld de behoefte om geld te lenen. Over het algemeen geven grote beleggers hen graag krediet, maar sommige landen zijn niet zo populair. Hun staatsobligaties vinden geen of maar heel weinig aftrek.

 

Betalen ze wel terug?

Dat zijn de landen waarvan wordt verwacht dat ze hun leningen misschien niet terugbetalen. Ook die landen hebben geregeld geld nodig, maar ze kunnen dit geld niet of nauwelijks op de geldmarkt lenen. Hoe hoog de rente ook is die ze bieden, het risico is voor bijna alle beleggers te groot.

 

Nieuw steunakkoord

Eén van die landen is Griekenland. Door de financiële crisis werd dit land ver de diepte in gesleurd. Redding door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Europese Unie was nodig om de Griekse economie enigszins overeind te houden. De strenge eisen waarmee deze redding gepaard ging, veroorzaakten veel protest. Toch hield het land zich uiteindelijk aan de gestelde eisen. Dit was reden genoeg voor het IMF en de EU om onlangs weer tot een nieuw steunakkoord te besluiten.

 

IMF en EU samen

Griekenland kan daardoor deze zomer een nieuwe lening tegemoet zien. Een lening voor niet zomaar een bedrag, maar met een waarde van maar liefst 8,5 miljard euro. De EU wilde alleen aan het plan meewerken als ook het IMF mee zou doen. Alleen dan zou er genoeg vertrouwen blijken te zijn in de potentie van de Griekse economie.

Hoe populair is Griekenland?

Er gaan nu stemmen op om Griekenland ook weer te laten lenen op de commerciële geldmarkt. Zo zou kunnen blijken hoe groot het vertrouwen daar is. Met name topman Klaus Regling van het Europese noodfonds ESM is hier een groot voorstander van. Intussen is de gedachte rond toekomstige schuldverlichting voor Griekenland nog een heikel punt. Nederland en Duitsland willen dit niet, het IMF is er juist voorstander van.

 

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *