Alles over krediet en geld lenen

Geld lenen als economisch instrument

in Ondernemers

Geld lenen kan een probaat middel zijn om de economie aan te zwengelen. Door met geleend geld goederen en diensten aan te schaffen, neemt de totale vraag uit de economie geleidelijk toe.

 

Meer geld in omloop brengen

In de tijd dat ieder Europees land nog zijn eigen munt had, hielden de nationale banken hun nationale economie met dit instrument op peil. Zij varieerden geregeld met de rentestand om het gewenste effect te bereiken. Zorgen dat meer geld in omloop komt, wordt economisch aangeduid met de term ‘geld scheppen’. Geld scheppen kan op verschillende manieren. Door de leenrente laag te houden zijn steeds meer mensen geneigd om een lening af te sluiten. Ze knappen hun keuken op, nemen een nieuwe badkamer of laten hun huis weer een keer schilderen.

 

Meer bestedingen genereren

Al deze bestedingen veroorzaken een economisch effect. De keukenleverancier, de badkamerleverancier, degene die de keuken of de badkamer installeert en de schilders van het huis, vergaren op deze manier een nieuw stuk inkomen. Zij geven dat geld weer uit en zo neemt het totaal van de bestedingen toe.

 

Geld van de bank halen

Maar er is nóg een manier waarop geld geschept kan worden. In het verleden hadden nationale banken ook veel succes als zij met hun lage rentestand het sparen ontmoedigden. Hoe lager de rente werd gesteld, hoe minder mensen hun geld op de bank wilden zetten. In plaats daarvan gaven ze het uit. Ook dit gaf een stimulans aan de economie. Met name de mensen die geld van de bank haalden wanneer de rente omlaag ging, veroorzaakten een vergroting van de vraag en daarmee een stimulans voor de economie.

 

Het instrument hapert

Tegenwoordig blijkt dit instrument te haperen. Niet meer de nationale centrale banken maar de Europese Centrale Bank (ECB) beheert de hoeveelheid geld. Het is bekend dat de ECB al jaren lang een extreem lage rentestand hanteert, maar toch groeide de besparingen in Nederland nog steeds. Economen vragen zich af wat hiervan de reden is. Het oude economische model blijkt niet meer op een standaard manier te werken. De vraag is daarom wanneer mensen genegen zullen zijn hun gespaarde gelden weer in de economie te stoppen.

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *