Alles over krediet en geld lenen

Beleggen met toekomstvisie?

in Ondernemers

Wat zal de toekomst ons gaan brengen? Niemand weet het, maar iedereen probeert het te
voorspellen. Natuurlijk zijn er wel een paar trends zichtbaar waarop je al belegger kunt
inspelen. De opkomst van robots is er daar één van.

Toekomstmuziek voor de belegger
Je vraagt je misschien af wat robots voor een belegger kunnen betekenen? Bepaald niet
weinig, zoveel wordt duidelijk. Bij robots kun je denken aan huishoudelijke apparaten die een
aantal taken zelfstandig verrichten. Een automatische stofzuiger of een grasmaaier die zelf
door de tuin heen rolt. Zulke, in onze ogen al redelijk simpele, robots bestaan nu al. Maar
robots in de industrie, in de dienstverlening en in de zorg; daar zit echte toekomstmuziek in!

De toekomst begint al snel
Om te beginnen de industrie. Robots worden steeds intelligenter en ook steeds goedkoper.
In de nabije toekomst kunnen ze daardoor steeds ingewikkelder taken van de ‘gewone
arbeider’ overnemen. Zo zullen producten in de nabije toekomst volledig door robots worden
geproduceerd. Die toekomst nadert al heel snel. Het begint al met het nieuwste model van
MINI, dat in het Limburgse Born volledig door robots zal worden gebouwd. Maar in onze
industrie zijn er nog veel meer taken die uit handen van mensen kunnen worden genomen.

Arbeidsproductiviteit schiet omhoog
Analisten zien een enorme groeimarkt in het verschiet. Naar verwachting zal de komende
jaren de groei van robots in de industrie met zo’n 10 procent per jaar stijgen. De productiviteit
zal hierdoor enorm toenemen. Zo snel zelfs dat we in ons eigen land moeten oppassen dat
we niet plotseling worden ingehaald door landen uit heel andere delen van de wereld. Ook
een land als China zet momenteel groot in op robotica in de industrie.

De vergrijzing te lijf
Met name de lagere prijzen voor hardware en software en de snel toenemende intelligentie
helpen robots aan hun prominente plek. Maar daarnaast zullen zij ook de klappen van de
vergrijzing goed kunnen opvangen. Tekorten die hierdoor in de industrie ontstaan, kunnen
met robots worden ingevuld.
Ook een heel andere inzet van robots wordt hierbij trouwens zichtbaar. Namelijk robots in de
zorg, waarvan nu al een snelle opkomst te bespeuren is. Dit kunnen robots zijn die op
commando van de oudere bepaalde taken uitvoeren. Robots die eenzame of demente
ouderen gezelschap houden. Maar ook robots die het zware tilwerk dat in de zorg plaatsvindt
voor hun rekening zullen nemen.

Robotisering in de dienstensector

En dan is er nog de dienstensector die van robots kan profiteren. Als voorbeeld wordt vaak
webgigant Amazon genoemd. Amazon kocht met het bedrijf Kiva een producent die voor
Amazon haar eigen robots maakt. Ze doen hun werk in de magazijnen en handelen daarbij
ook nog tot op zeker niveau intelligent. Inmiddels heeft Amazon al zo’n 30.000 van deze
robots ‘in dienst’. Het zegt vooral iets over de potentie die de robotisering voor de wereld nog
in petto heeft.

Hoge groeicijfers voor nabije toekomst
De internationale onderzoeksbureaus zitten nog niet op één lijn waar het om het groeitempo
van aantallen robots gaat. De verwachtingen variëren van 17 tot 40 procent
robotiseringsgroei per jaar tot 2025. Hoe dit cijfer in de toekomst ook precies gaat uitvallen,
het is in ieder geval niet vreemd te veronderstellen dat in deze sector het geld goed kan
worden belegd.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *