Geld lenen en mini leningen

Grote schuld riskant?

in Leentips

Wanneer je een geldlening afsluit moet je goed nadenken over de voorwaarden die daarbij gelden. Ligt de rente op een juist niveau, hoe vaak moet ik aflossen en natuurlijk: kan ik het allemaal wel betalen. Als je hier van tevoren goed over nadenkt, is er niks aan de hand. Maar sommige mensen lukt dit niet altijd even goed.

Schuldhulpverlening door de gemeente

Voor hen vormen oplopende schulden een probleem. Hier proberen lokale overheden nu iets aan te doen. Zo ging vorig jaar in Den Haag het Schuldenlab van start. De gemeente Den Haag en andere partijen werken hierin samen om mensen te helpen die zijn vastgelopen in hun schuldenproblematiek. Het gaat hierbij om alle leeftijdsgroepen. Voor jongeren heeft het Schuldenlab iets speciaals. Het Lab neemt de schulden van hen over en als tegenprestatie investeren deze jongeren in zichzelf. Ze werken daarbij als vrijwilliger en volgen een opleiding. Het initiatief van Den Haag lijkt navolging te krijgen in de andere grote steden.

Overheidsschuld en de waarde daarvan

Ligt de gemiddelde schuld bij mensen die in de schuldhulpverlening zitten op 39.000 euro, onze landelijke overheid lijkt het allemaal nog veel bonter te maken. Menig burger is bang dat onze spilzieke overheid de kinderen opzadelt met een toekomstige schuld die onhoudbaar is. Toch is het maar net hoe je daar tegenaan kijkt. Wat meestal vergeten wordt is de andere kant van de zaak. De overheid investeert het geleende geld immers in onze maatschappij. Ook deze ‘verbeterde’ maatschappij zullen onze kinderen erven. Zo bezien krijgen zij dus in de toekomst ook dit stuk extra waarde mee.

Snelheid waarmee de overheidsschuld groeit

Waar het vooral om gaat is de mate waarin de overheid haar budget overschrijdt. Zolang de snelheid waarmee de overheid geld bij leent maar ongeveer gelijke tred houdt met de ontwikkeling van de belastinginkomsten, is er eigenlijk niet zo veel aan de hand. Bovendien is een groot deel van de overheidsschuld ook nog eens in handen van Nederlandse ingezetenen. Lost onze overheid haar staatsobligatie af, dan stroomt het geld rechtstreeks onze economie weer in.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *