Geld lenen en mini leningen

Er wordt steeds meer geleend in Nederland

in Leentips

Geld lenen kun je doen voor een groot aantal doeleinden. Nu de huizenmarkt weer beter draait, kan ook het lenen voor een verbouwing de moeite waard zijn. Je kunt dan zelf genieten van je verbouwde woning of de woning met een betere inrichting doorverkopen.

Langer in je huis blijven wonen

Soms werken gemeenten mee aan het verstrekken van krediet. Dit doet zich voor als het beleid erop gericht is om ouderen langer in hun eigen woning te laten blijven. De gemeente Rheden is zo’n gemeente. Tot 2021 is er een miljoen euro uitgetrokken om tegen een lage rente de verbouwing bij ouderen te financieren. Zo kan de badkamer toegankelijk worden gemaakt voor de rolstoel of kan er op de verdieping een toilet worden geïnstalleerd.

Investeren in duurzaamheid

Ook de duurzaamheid speelt een steeds grotere rol bij het verstrekken van leningen. Sommige banken en de overheid lenen geld uit om het huis energiezuiniger te maken. Ook kan er een extra hypotheekbedrag worden verstrekt, als bij aankoop van een huis het voornemen bestaat om duurzaam te investeren. Zo kan met het geleende geld extra isolatie worden aangebracht, kunnen zonnepanelen worden gekocht of bijvoorbeeld een zonneboiler worden geplaatst.

Drie doelen waarvoor mag worden geleend

Ook de gemeente Moerdijk introduceerde iets nieuws op het terrein van lenen. Heeft de bewoner van een eigen huis het plan om dit huis beter te beveiligen, energiezuiniger te maken of geschikt te maken voor langere zelfstandige bewoning, dan kan bij de gemeente worden geleend. Het gaat hierbij niet om kleine bedragen. De gemeente Moerdijk leent aan haar inwoners soms zo’n 22.000 euro.

Bedrag aan verstrekte leningen fors gegroeid

Vorig jaar groeide de hoogte van het aantal verstrekte leningen in Nederland met 21 procent. Deze groei weerspiegelt het vertrouwen van consumenten in de economie. Een persoonlijke lening is bij de meeste geldleners favoriet. Een dergelijke lening biedt de meeste zekerheden, omdat de rente en aflossingsverplichtingen duidelijk vaststaan. Vaak wordt geleend voor de aanschaf van een auto. Ook het financieren van de restschuld komt vaak voor. Dit kan in 2017 voor het laatst fiscaal vriendelijk. Volgend jaar vervalt de renteaftrek hiervoor. Tenslotte wordt vaak geld geleend voor het verbouwen in de eigen woning.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *