Geld lenen en mini leningen

Leentips

Waar op letten bij een lening?

Waar op letten bij een lening?

in Leentips

Leningen zijn er in vele soorten en maten. Je kunt ze voor allerlei doeleinden afsluiten en er gelden natuurlijk diverse voorwaarden. Waar krijg je zoal mee te maken als je een persoonlijke lening afsluit? Kenmerken van persoonlijke lening Wat zijn eigenlijk de kenmerken van een persoonlijke lening? Belangrijk is dat het leenbedrag vast staat. Dus op het moment dat je een persoonlijke lening afsluit, weet je precies hoeveel geld je leent. Ook spreek je direct af hoelang de lening zal gaan lopen. Aan het einde van deze looptijd moet het geleende geld zijn terugbetaald. Heel belangrijk is natuurlijk de prijs die je moet betalen om het geld ter beschikking te krijgen van de bank. Dat is dus de rente en die wordt van tevoren afgesproken. Let op rente en looptijd Natuurlijk wil je weten wat zo’n lening je maandelijks kost. Dit wordt van tevoren berekend. Zo staat vast wat je per maand aan aflossing betaalt en aan rente. Natuurlijk moet je blijven opletten. Een aantrekkelijk lage rente die heel erg lang loopt, kan je uiteindelijk een duurdere lening opleveren dan een lening met een iets hogere rente maar met een kortere looptijd. Belangrijk bij een hypothecaire lening En als je een hypotheek afsluit, moet je dan nog op bepaalde dingen letten? Jazeker, kies niet zondermeer voor de laagste rente. Heel belangrijk is namelijk ook hoelang deze rente vast zal staan en natuurlijk hoe lang de hypothecaire lening zal lopen. Daarnaast kun je kiezen voor verschillende wijzen van betalen. Een vast maandelijks bedrag gedurende de gehele looptijd of grotere bedragen in het begin. Die grote bedragen zetten je in beginsel op zwaardere lasten, maar hebben in een later stadium een flinke verlaging van je maandlasten tot gevolg. Goed onderhandelen bij de banken Geloof niet in het oordeel van slechts één bank. Raadpleeg je er meerdere, dan zul je met verschillende voorstellen naar huis toe komen. Vervolgens is het zaak om met de beste voorstellen verder te onderhandelen. Dit kan bij de bank die je dit voorstel deed, of bij één van de concurrenten. Speel het spel stevig, maar blijf altijd vriendelijk. Het resultaat van je inspanningen kan je vele jaren betaalvoordeel opleveren....

Read More
Huis kopen zonder hypotheek

Huis kopen zonder hypotheek

in Leentips

Als er één aankoop is waarvoor je absoluut geld moet lenen, is dat wel de aankoop van je huis. Tenminste, dat denken we altijd. Amsterdam de snelste stijger De situatie op de woningmarkt in Amsterdam laat zien dat zelfs dit heilige huisje wordt geslecht. Terwijl je toch zou verwachten dat iedere koper zich maximaal zou indekken voor het financieringsrisico, blijkt dit helemaal niet zo te zijn. Het heeft veel te maken met de oplopende spanning op de woningmarkt en de snel stijgende prijzen. Amsterdam spant hierbij de kroon. In het segment van luxe woningen stegen de prijzen hier gemiddeld met 10 procent. Dit zet Amsterdam qua prijsstijging in Europa op de eerste plaats. Wie niet snel ‘ja’ zegt bij een verkoopaanbod, grijpt meestal direct al mis. Veel eigen geld Veel kopers zeggen dus zo snel mogelijk ‘ja’. Een flink deel van deze kopers kan dit zonder risico doen. Zij brengen gewoon hun eigen geld mee. Dit kan gaan om een flink gedeelte van het aankoopbedrag. Bijvoorbeeld zo’n 50.000 tot 70.000 euro bij huizen boven de 6 ton. Soms is het geld gespaard, maar vaak is het ook uit schenking of erfenis verkregen. In de jaren 2013 en 2014 waren de schenkingsregels extra soepel en dit heeft menig potentieel koper geen windeieren gelegd. Meer dan een verdubbeling! Toch is het uitkijken geblazen. Nogal wat kopers laten zich verleiden door de haast. Zij sluiten een koopovereenkomst zonder voorbehoud van financiering en hebben ook binnen de wettelijke ontbindingstermijn van 3 dagen nog geen zekerheid van hun bank. Mocht het met de hypothecaire lening toch misgaan, dan zullen zij een flink bedrag als compensatie moeten betalen aan de verkoper. Wie had gedacht dat kopen zonder financieringsvoorbehoud slechts plaatsvindt in een klein deel van de kopersmarkt, komt bedrogen uit. In Amsterdam wordt momenteel maar liefst 25 procent van de koopwoningen verkocht zonder hypotheek. Dat is meer dan een verdubbeling in de afgelopen 10 jaar. Ook in de rest van Nederland verdubbelde het aantal verkopen zonder hypotheek. Hier liep het getal op van 8 procent naar 16 procent van het aantal...

Read More
Er wordt steeds meer geleend in Nederland

Er wordt steeds meer geleend in Nederland

in Leentips

Geld lenen kun je doen voor een groot aantal doeleinden. Nu de huizenmarkt weer beter draait, kan ook het lenen voor een verbouwing de moeite waard zijn. Je kunt dan zelf genieten van je verbouwde woning of de woning met een betere inrichting doorverkopen. Langer in je huis blijven wonen Soms werken gemeenten mee aan het verstrekken van krediet. Dit doet zich voor als het beleid erop gericht is om ouderen langer in hun eigen woning te laten blijven. De gemeente Rheden is zo’n gemeente. Tot 2021 is er een miljoen euro uitgetrokken om tegen een lage rente de verbouwing bij ouderen te financieren. Zo kan de badkamer toegankelijk worden gemaakt voor de rolstoel of kan er op de verdieping een toilet worden geïnstalleerd. Investeren in duurzaamheid Ook de duurzaamheid speelt een steeds grotere rol bij het verstrekken van leningen. Sommige banken en de overheid lenen geld uit om het huis energiezuiniger te maken. Ook kan er een extra hypotheekbedrag worden verstrekt, als bij aankoop van een huis het voornemen bestaat om duurzaam te investeren. Zo kan met het geleende geld extra isolatie worden aangebracht, kunnen zonnepanelen worden gekocht of bijvoorbeeld een zonneboiler worden geplaatst. Drie doelen waarvoor mag worden geleend Ook de gemeente Moerdijk introduceerde iets nieuws op het terrein van lenen. Heeft de bewoner van een eigen huis het plan om dit huis beter te beveiligen, energiezuiniger te maken of geschikt te maken voor langere zelfstandige bewoning, dan kan bij de gemeente worden geleend. Het gaat hierbij niet om kleine bedragen. De gemeente Moerdijk leent aan haar inwoners soms zo’n 22.000 euro. Bedrag aan verstrekte leningen fors gegroeid Vorig jaar groeide de hoogte van het aantal verstrekte leningen in Nederland met 21 procent. Deze groei weerspiegelt het vertrouwen van consumenten in de economie. Een persoonlijke lening is bij de meeste geldleners favoriet. Een dergelijke lening biedt de meeste zekerheden, omdat de rente en aflossingsverplichtingen duidelijk vaststaan. Vaak wordt geleend voor de aanschaf van een auto. Ook het financieren van de restschuld komt vaak voor. Dit kan in 2017 voor het laatst fiscaal vriendelijk. Volgend jaar vervalt de renteaftrek hiervoor. Tenslotte wordt vaak geld geleend voor het verbouwen in de eigen...

Read More
Grote schuld riskant?

Grote schuld riskant?

in Leentips

Wanneer je een geldlening afsluit moet je goed nadenken over de voorwaarden die daarbij gelden. Ligt de rente op een juist niveau, hoe vaak moet ik aflossen en natuurlijk: kan ik het allemaal wel betalen. Als je hier van tevoren goed over nadenkt, is er niks aan de hand. Maar sommige mensen lukt dit niet altijd even goed. Schuldhulpverlening door de gemeente Voor hen vormen oplopende schulden een probleem. Hier proberen lokale overheden nu iets aan te doen. Zo ging vorig jaar in Den Haag het Schuldenlab van start. De gemeente Den Haag en andere partijen werken hierin samen om mensen te helpen die zijn vastgelopen in hun schuldenproblematiek. Het gaat hierbij om alle leeftijdsgroepen. Voor jongeren heeft het Schuldenlab iets speciaals. Het Lab neemt de schulden van hen over en als tegenprestatie investeren deze jongeren in zichzelf. Ze werken daarbij als vrijwilliger en volgen een opleiding. Het initiatief van Den Haag lijkt navolging te krijgen in de andere grote steden. Overheidsschuld en de waarde daarvan Ligt de gemiddelde schuld bij mensen die in de schuldhulpverlening zitten op 39.000 euro, onze landelijke overheid lijkt het allemaal nog veel bonter te maken. Menig burger is bang dat onze spilzieke overheid de kinderen opzadelt met een toekomstige schuld die onhoudbaar is. Toch is het maar net hoe je daar tegenaan kijkt. Wat meestal vergeten wordt is de andere kant van de zaak. De overheid investeert het geleende geld immers in onze maatschappij. Ook deze ‘verbeterde’ maatschappij zullen onze kinderen erven. Zo bezien krijgen zij dus in de toekomst ook dit stuk extra waarde mee. Snelheid waarmee de overheidsschuld groeit Waar het vooral om gaat is de mate waarin de overheid haar budget overschrijdt. Zolang de snelheid waarmee de overheid geld bij leent maar ongeveer gelijke tred houdt met de ontwikkeling van de belastinginkomsten, is er eigenlijk niet zo veel aan de hand. Bovendien is een groot deel van de overheidsschuld ook nog eens in handen van Nederlandse ingezetenen. Lost onze overheid haar staatsobligatie af, dan stroomt het geld rechtstreeks onze economie weer...

Read More
Lening of aandelen voor biotechbedrijf Pharming?

Lening of aandelen voor biotechbedrijf Pharming?

in Bespaartips, Leentips

Voor bedrijven is het vaak een afweging of geld zal worden geleend of dat het zal worden binnengehaald door het uitgeven van aandelen. Vergroting van het aandelenkapitaal Ook het bekende biotechbedrijf Pharming uit Leiden stond onlangs voor deze afweging. Op de aandeelhoudersvergadering van 24 mei 2017 was het bedrijf van plan een vergroting van het aandelenkapitaal aan te kondigen. Nu is Pharming al jarenlang een startup, dus investeren in aandelen van dit bedrijf brengt bijpassende risico’s met zich mee. Het aandelenkapitaal zou nog eens uitgebreid worden met 150 miljoen eenheden tot een totaal van 950 miljoen stuks. Financiering met behulp van een lening Natuurlijk was het geen vrijwillige keuze voor het bedrijf om extra aandelen uit te geven. Pharming heeft extra geld nodig om aan haar verplichtingen te voldoen. Maar plotseling werd een andere keuze gemaakt. De schulden van het bedrijf zullen worden gefinancierd met een nieuwe lening. Die lening bedraagt 100 miljoen dollar en wordt verstrekt door Orbimed Advisors. Deze wereldwijd opererende investeerder belegt voornamelijk in medische bedrijven. De overeenkomst met Orbimed Advisors zal lopen tot juni 2021. Besparing op de financieringskosten Pharming kan dit geld goed gebruiken, want het kocht nog maar kort geleden de commerciële rechten terug van het door haar ontwikkelde medicijn Ruconest. Het gaat goed met Pharming, want hoewel het bedrijf nog steeds een startup mag heten, bestaat het al 30 jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar boekte Pharming een achtvoudige omzetstijging. Het was een historisch kwartaal waarin het bedrijf voor het eerst een positief bedrijfsresultaat haalde. Met de nieuwe geldlening bespaart Pharming enorm op haar financieringskosten en kan zij het commerciële succes van Ruconest verder uitbuiten. Meer vertrouwen in het aandeel Nu Pharming geen extra aandelen hoeft uit te geven , maar in plaats daarvan een lening sluit, verwatert haar aandelenkapitaal niet verder. Dit geeft bestaande aandeelhouders meer vertrouwen. De koers van het aandeel op de beurs steeg dan ook gelijk met 3,5 procent. Vanwege het grote aantal aandelen dat in omloop is door eerdere verwatering, bedraagt de waarde per aandeel slechts 0,35...

Read More
Zonnepanelen de investering waard

Zonnepanelen de investering waard

in Bespaartips, Leentips

Zonnepanelen op je dak? Steeds vaker blijkt dat dit op langere termijn heel rendabel is. Maar waar haal je het geld vandaan om deze zonnepanelen te gaan kopen?   Kun je de rente aftrekken? Het komt steeds vaker voor dat zonnepanelen met een lening worden gefinancierd. Je leent dan geld en koopt hiermee de zonnepanelen. Over het algemeen komt een persoonlijke lening als meest gunstige mogelijkheid in aanmerking. Je leent het aankoopbedrag in één keer en betaalt tijdens de loopduur van je lening de verschuldigde rente. Het maakt voor de lening niet uit of je de panelen op een huurwoning legt of op een koopwoning. Voor je kosten maakt dit wél een verschil. Woon je namelijk in een koopwoning, dan kun je veelal de verschuldigde rente van je inkomen aftrekken. Netto kom je dan uit op een lagere maandlast. Versneld aflossen bij financiële meevaller Bij een persoonlijke lening houd je een prima overzicht. Elke maand betaal je een vast bedrag aan de instantie waarbij je de lening afsloot. In dit bedrag zit een deel voor de aflossing van de schuld en een gedeelte rente. Heb je een keer een financiële meevaller, dan kun je de lening vaak versneld aflossen. Let wel op, want soms is er dan boeterente verschuldigd. De uitlenende instantie loopt immers voor de toekomst wat rente-inkomsten mis, omdat de loopduur van de lening door de extra aflossing iets wordt bekort. De boeterente dient als gedeeltelijke compensatie hiervoor. Soms lagere rente vanwege duurzaamheid Er zijn diverse aanbieders die geld aan je willen lenen voor zonnepanelen. Sommige banken ondersteunen je met een lagere rente. Ook diverse gemeenten bieden leningen aan. Ze hebben hierbij vooral de duurzaamheid in het achterhoofd. Voordat je met lenen voor zonnepanelen begint, is het goed om je totale kostenvoordeel te berekenen. Zonnepanelen verdienen zichzelf op langere termijn terug, doordat je energiekosten lager worden. Wél duurt dit iets langer als je voor de aankoop een lening afsluit. Zet de kosten even op papier, dan heb je gelijk een goed...

Read More